Телеграм каналимиз

Биз билан ҳамкорлик

Сизнинг бизнесингиз борми? Янада кўпроқ мижозларингиз бўлишини, маҳсулотингиз ҳақида кўпроқ одамлар билишини, бизнесингиз янада ривожланишини истайсизми? Унда Сизга сайтимизда реклама жойлаштиришни таклиф этамиз.

Сайт статистикаси (сентябрь ойи якунига кўра), кўрсаткичлари билан бу ерда танишинг:
медиакит (ўзбекча) – юклаб олиш
медиакит (на русском) – скачать

Электрон манзилимиз: info@bankvabiznes.uz